Ưu điểm của giao dịch hợp đồng tương lai:
  • Truy cập trực tiếp vào các sàn giao dịch hàng đầu thế giới

  • Thị trường hợp đồng tương lai quốc tế hoàn hảo, tiêu chuẩn hóa và an toàn

  • Cập nhật dữ liệu thị trường mili giây

  • Hệ thống giao dịch thông minh

Hợp đồng tương lai của Lion brokers Limited
  • o Hỗ trợ đăng nhập nhiều tài khoản
  • o Thao tác đặt lệnh nhanh chóng dễ dàng
  • o Giản lược hóa giao diện giao dịch
  • o Dung lượng phần mềm nhỏ hơn
tải